miercuri, 17 martie 2010

COMUNICAT

În data de 16.03.2010, la Cercul militar din mun. Baia Mare a avut loc adunarea generală anuală a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, filiala Maramureș (ANCMRR).
Din partea conducerii centrale a ANCMRR a fost prezent Dl. General locotenent (r) dr. Radu Vlăsceanu.

În calitatea lor de membri ai ANCMRR, membrii Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate (SCMD) au solicitat înscrierea pe ordinea de zi, ca punct distinct, dezbaterea și adoptarea unui Punct de vedere al membrilor filialei în ceea ce privește Proiectul legii sistemului unitar de pensii publice.

În cuvântul lor, ofițerii, maiștrii militari și subofițerii participanți și-au exprimat indignarea și nemulțumirea față de atitudinea guvernanților actuali care, în loc de recunoștință pentru modul onest și disciplinat în care Armata a acționat pentru realizarea obiectivelor strategice ale României de ieri și de azi, atentează cu îndârjire și cinism contra demnității, onoarei și drepturilor legitime ale cadrelor militare, fie ele active, în rezervă ori retragere.

S-a solicitat implicarea permanentă, activă și hotărâtă a conducerii centrale a ANCMRR, cooperarea și coordonarea acțiunilor cu toate celelalte organizații și asociații ale cadrelor militare din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, inclusiv cu SCMD, pentru prezervarea sistemelor de pensii ocupaționale în vigoare la această dată.

Dacă sub înaltul patronaj al Președintelui României, în calitate de comandant al Forțelor Armate, ministrul apărării naționale, în calitate de Președinte de onoare, și conducerea centrală a Asociației nu vor reuși să convingă Guvernul României de injustețea și caracterul neconstituțional al prevederilor proiectului sistemului unitar de pensii publice și să determine păstrarea în vigoare a Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, s-a propus eliminarea prevederilor art. 3 din Statutul ANCMRR, ca nefiind de actualitate.

În urma dezbaterilor s-a adoptat Poziția cadrelor militare în rezervă și retragere, membri ai filialei Maramureș a ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza” față de proiectul legii unice a pensiilor, document care urmează a fi înaintat Președintelui României, primului ministru al României, ministrului apărării naționale, ministrului finanțelor publice, ministrului muncii, familiei și protecției sociale, comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din cele două camere ale Parlamentului României, parlamentarilor de Maramureș și presei locale.

În fața argumentelor pertinente ale vorbitorilor, reprezentantul conducerii centrale a ANCMRR a fost de acord că pentru apărarea drepturilor legitime ale militarilor se impune o acțiune susținută și cooperarea, fără rezerve, cu SCMD și cu toate celelalte asociații și organizații ale cadrelor militare din instituțiile aparținând sistemului național de apărare, ordine publică și siguranță națională.


Col.(r) IOAN HENDRE